Historie


In de metaalstad Hengelo met haar spoorwegknooppunt naar alle vier windstreken heeft in 1957 de Twentse Model Spoorweg Club (TMC), toen nog Hengelose Model Spoorweg Club  (HMSC)  geheten, het levenslicht gezien. Een aantal hobbyisten kwam destijds al bij elkaar in de modeltreinenwinkel van Van Wezel waarvan Jan Ebenau de eigenaar was. Zijn besluit om een bijeenkomst te houden in Hotel National in Hengelo leidde uiteindelijk tot de oprichting van de HSMC. Van deze bijeenkomst zijn geen notulen bewaard gebleven. Maar als datum van oprichting wordt 1  augustus 1957 aangehouden.

De dan aanwezige leden houden regelmatig thuisbijeenkomsten waar veel gesproken wordt over de modelbouwhobby. Ervaringen worden uitgewisseld en voor problemen worden oplossingen gezocht. Daarnaast worden excursies georganiseerd naar interessante spooractiviteiten, o.a. de Teutoburger Wald Eisenbahn, Hamm, Osnabrück en Werkspoor worden bezocht.

Groot probleem is echter dat de club nog geen eigen ruimte heeft om de hobby in al haar facetten te kunnen beleven. Aan de Beekstraat in Hengelo wordt in het toenmalige VIOS-gebouw onderdak gevonden. In 1964 verlaat men deze locatie wanneer Jan Ebenau de kelderruimte van zijn winkel aanbiedt. De leden zijn enthousiast over dit aanbod en beginnen vol goede moed aan de bouw van een modelspoorbaan. Het verblijf in de kelder is echter van korte duur en de club verhuist naar de zolder van de winkel. Wanneer Jan Ebenau wederom de ruimte nodig heeft voor opslag van zijn goederen, verlaat de club Hengelo. Het is dan 1974 en in Enschede wordt een kleine kelderruimte aan de S.M. Joostenstraat in gebruik genomen. Dan wordt ook de naam ‘Twentse Modelspoorweg Club’ (TMC) aangenomen.

Geestdriftig wordt begonnen aan een fantasiebaan naar Duits voorbeeld. Deze baan is nog volop in ontwikkeling als de mogelijkheid zich voordoet om de stap te zetten naar een ruimere locatie.

Medio 1980 verhuist de club naar de Daalweg in Enschede waar het Twents Avond College de nieuwe huurbaas wordt van TMC. De belangstelling voor de modelspoorweghobby neemt toe en de club telt dan ongeveer 20 leden.

Niet alleen deze verhuizing is een belangrijke stap. Onder het motto ‘nieuwe ruimte – nieuwe kansen’ kiest de club voor de bouw van een baan die berust op de realiteit. De keuze valt op het station met emplacement van Hengelo. Dat dit een prima doordachte keuze is, wordt wel het best bewezen door het feit dat tot heden met volle overtuiging nog op basis van dit concept wordt gewerkt. Nauwgezet is aan de hand van foto’s en bouwtekeningen het station en emplacement in de jaren zeventig nagebouwd. Echter, ook op dit adres is de TMC nog niet verlost van de verhuisperikelen.

Het Twents Avond College verlaat in 1995 het gebouw aan de Daalweg. Zij toont zich echter een goede huisbaas en is bereid TMC mee te nemen naar het nieuwe adres aan de Boddenkampsingel in dezelfde stad en voor dezelfde huurprijs. De verhuizing vindt plaats op 1 juli 1995. Het is een warme dag in meerdere opzichten want ook deze verhuizing heeft een aantal leden de nodige zweetdruppels gekost. De club vindt onderdak in de fietsenkelder van de Juliana van Stolberg MAVO aan de Boddenkampsingel in Enschede.

Zal de club hier een definitief verblijf hebben? De toekomst zal het tegendeel laten zien als op 13 mei 2000 de vuurwerkramp zich voltrekt en Enschede in diepe rouw dompelt.

Ook de school waar de TMC nu onderdak heeft gevonden ligt dan binnen het rampgebied en geruime tijd wordt de toegang tot de kelderruimte verboden gebied. Het kost de nodige moeite om de clubavonden in stand te houden.

Weliswaar biedt de gemeente Enschede een nieuwe locatie aan, maar de financiële consequenties daarvan zijn enorm. Na veel reken- en tekenwerk wordt door het bestuur uiteindelijk op 18 april 2005 een voorlopige koopovereenkomst ondertekend voor een prachtige nieuwe ruimte in het Voorzieningencluster Prismare in het hart van de nieuw op te bouwen wijk Roombeek.

In maart 2007, het is dan de zevende verhuizing, kan het prachtige pand worden betrokken. Met hetzelfde elan, TMC eigen, wordt ook hier weer begonnen met de wederopbouw van de clubbaan.

Na alle omzwervingen door Hengelo en Enschede heeft de club haar definitieve bestemming gevonden nu zij eigenaar is geworden van een eigen ruimte.

Door : Wim Kuijer