Wat doen we ??


PLANNEN, BOUWEN EN VERVOLMAKEN …

Door van de verhuizing in 2006 waren wij genoodzaakt bijna al onze banen af te breken. Alleen het station Oldenzaal kwam onbeschadigd mee. Hoewel deze modulebaan in eerste instantie bestemd was voor tentoonstellingen en FREMO-bijeenkomsten, is hij nu geheel geïntegreerd in onze baan.

De TMC-leden werken in groepsverband aan de baan. Ieder jaar worden de projectdoelen met eigen budgets vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering. Een aantal projecten zijn tijdelijk, sommige projecten zijn permanent. Iedere 4-5 weken worden er rijavonden gehouden met club- dan wel privé-materieel of een mix hiervan. Momenteel zijn de volgende projecten onderhanden:

Station Hengelo, het hartstuk van onze baan. Alle perron- en emplacementsporen zijn functioneel en beveiligd. Er wordt nu gewerkt aan de bovenleiding en aankleding van het stationsplein.

Station Oldenzaal: hier zijn we begonnen met het aanpassen van de wissels en bediening; het seinhuis gaat van analoge aansturing (PTT-relais) naar de standaard computerbesturing.

Station Enschede: alle rails liggen, de beveiliging en seinstelsel functioneren. Momenteel bouwen de leden aan de goederenloods, Prinsessetunnel en stationsomgeving.

Scenery

Meerdere projecten zijn, of worden opgepakt, zoals de IJsselcentrale Hengelo met een functionerende ‘kolentip, ’t tractieterrein Hengelo, de verdere aankleding van de baan met akkers, grasland, prachtige handgemaakte bomen.

Verder zijn een tiental leden verenigd in de modulegroep. Zij bouwen hun eigen stukje modelbaan thuis en komen iedere 14 dagen op een aparte clubavond samen om aan hun module te werken.

Naast de mensen die aan de projecten werken, zijn er leden die o.a. gespecialiseerd zijn in timmerwerk, elektra, het regelen van alles wat met de kantine te maken heeft.

Bovendien bestaan er een aantal commissies, elk met een eigen budget.

De materieelcommissie.

Deze beheert de aan- en verkoop van clubmaterieel om daarmee een zo verantwoord mogelijke collectie te krijgen. In principe willen we alle materieeltypen hebben die ooit op het station Hengelo zijn geweest in de periode 1954-1998.

De beurscommissie.

De TMC heeft een eigen stand op diverse ruilbeurzen en verkoopt ook materieel via oa. Marktplaats.. ‘t Doel is aan- en verkoop van partijen en collecties. Het batig saldo hiervan is voor de club. Bovendien kunnen leden hier hun eigen te verkopen regelen materieel aanbieden. Van de opbrengst krijgt de club een percentage.

De module groep.

Groep van ongeveer 20 personen die bezig zijn met het bouwen van eigen modules volgens de Fremo norm. Ook zijn deze modules in de toekomst aan te sluiten op de clubbaan met behulp van overgangs modules die eigendom van de club zijn.

De evenementencommissie.

Deze organiseert diverse excursies en evenementen, zoals o.a. Open Dag.